Thursday, May 25, 2017

2017-05-25 בקשת עזרה דחופה הוגשה לח"כ אורלי לוי-אבוקסיס - נגד אפליה של רון חולדאי נגד יהודי אזרח המדינה ולטובת ערבי שאינו אזרח המדינה

בקשת עזרה דחופה הוגשה לח"כ אורלי לוי-אבוקסיס - נגד אפליה של רון חולדאי נגד יהודי אזרח המדינה ולטובת ערבי שאינו אזרח המדינה

ח"כ לוי-אבוקסיס ביקשה וקיבלה עדכון על המתרחש במאהל המחאה ת"א: על פי רון חולדאישעל פי התקשורת נושא את עיניו לראשות מפלגת העבודה ולראשות ממשלת ישראל, "איש מדינה" שאינו אזרח מדינת ישראל, הוא מעמד נפרד ובעל זכויות יתר לעומת אזרח המדינה.  העירייה עוסקת כבר חודשים בהתנהלות שהיא מעל לכל ספק אכיפה שרירותיתגחמנית ובררנית,המתחזה לפעולה חוקיתהתנהלות זאת הופכת את שלטון החוק לחוכא ואטלולא.
 

מאהל המחאה ת"א, 25 למאי - ח"כ אורלי לוי-אבוקסיס ביקשה וקיבלה עדכון על המתרחש במאהל המחאה ת"א. ח"כ אורלי לוי-אבוקסיס גם התבקשה לעזור בדחיפות נגד ראש עיריית ת"א רון חולדאי. רון חולדאי, שעל פי התקשורת נושא את עיניו לראשות מפלגת העבודה ולראשות ממשלת ישראל, עוסק באפלייה חסר פשר, על פיה ערבי שאינו אזרח ישראל הוא "איש מדינה" - מעמד נפרד ובעל זכויות יתר לעומת אזרח. תחת הגיון עקום זה, עוסקת העירייה כבר חודשים בהתנהלות שהיא מעל לכל ספק אכיפה שרירותית, גחמנית ובררנית, המתחזה לפעולה חוקית. התנהלות זאת הופכת את שלטון החוק לחוכא ואטלולא. וכרגיל, התקשורת מפרסמת מידע כוזב ממקורות בעלי עניין. הרשויות הסכימו שחסרי דיור יקבלו את מה שמגיע להם ממילא - בערך 1,270 ש"ח סיוע לדיור לחודש ממשרד השיכון. קשה מאד לדרי רחוב לממש סיוע זה - הן בגלל מחירי הדיור, והן בגלל שלרובם אין חשבון בנק, אין יכולת לתת ערובה למשכירים, וכו'. רוב דרי הרחוב מעוניינים בדיור ציבורי מוגן - שחוסל ברובו כמובן. בנוסף, עיריית ת"א החליטה לתת מענק חד פעמי של 7,500 ש"ח לדרי רחוב שיתפנו מרצון. יש חשש שעו"ס מחתים דרי רחוב על חוזי שכירות שאין להם סיכוי לעמוד בהם מעבר למספר חודשים - שבהם יסתייעו במענק החד פעמי של העירייה. לאחר מכן, ימצאו את עצמם ברחוב. יש כאלה שפונו, והם כבר ברחוב...
במאהל נשארו היום רק קומץ אנשים. שניים מהמקרים המטרידים במיוחד שדווחו לח"כ אורלי לוי אבוקסיס נוגעים לשני מבוגרים, נכי צמיתה 100%:
א' מיואש, יש לו זכאות מחברה בשם מילגן (?), עורכת הדין דליה בן-נון, שטיפלה בעניין סירבה במשך זמן רב לטפל בעניינו. והשופט אליהו בכר הוציא החלטה שאסור לא' להגיש בקשות בעצמו. בסופו של דבר הגישה עורכת הדין בן-נון בקשה בשמו לפני יותר מ-3 שבועות.  השופט הוציא באותו יום החלטה "לתגובת הצדדים בתוך 14 יום".  הצדדים לא טרחו לענות כלל.  אתמול עזרתי לא' לנסח בכתב יד בקשה חדשה לשופט - להורות שלא לפנות אותו מהאוהל, לפחות כל זמן שהעיריה ומשרדי הממשלה בכלל לא עונים לבית המשפט.
* את הניירות של י' לא ראיתי. אבל מדווחים לי שמשרד השיכון ענה לשופט בעניין י', שלבית המשפט אין סמכות להתערב בשיקולים של משרד השיכון. זאת -  לאחר שניהלו הליך עתירה מנהלית במשך שנים, וכאילו הכירו בסמכות בית המשפט... 


תמונה: אוהל המחאה רחב הממדים של משפחתו של אזרח עיראק, שאינו אזרח מדינת ישראל, אך הצטרף למאהל המחאה בת"א. אוהל מחאה של עיראקי, שאינו אזרח מדינת ישראל – מותר. אוהל מחאה של יהודי, אזרח המדינה, ששירת בצה"ל - אסור.
_____
אני אזרח המדינה, ששירת בצה"ל (הייתי מפיקודיו הראשונים של בוגי יעלון), ודייר אוהל מחאה בת"א, שהוקם על פי הסכם עם עיריית ת"א במתחם שהוקצה על ידי העירייה למחאה. מאוהל המחאה עמלתי על הוצאת כתבי יצחק שמי לאור. שכני הם אזרח עיראקי ומשפחתו, שאינם אזרחי המדינה. על פי התקשורת, המשפחה הקימה אוהל מחאה באותו מתחם, שהוקצה למחאה, כיוון שנמנעת מהם היציאה מהארץ "מסיבות ביורוקרטיות". על פי התקשורת אבי המשפחה היה מאנשי הצבא העיראקי, והגיע לארץ לפני שנים. תחילה זכתה המשפחה לשיכון במתקן הוועד למען החייל, אבל אח"כ נפלטו משם. עתה מסרב משרד הפנים להעניק להם תושבות קבע או רישיונות עבודה,ובמקביל נאסרת עליהם היציאה מהארץ.
בחדשים האחרונים מאיימת עיריית ת"א לפנות אותי מאוהל המחאה, תחת תואנות חסרות שחר, המתחזות לחוקיות (ראי להלן), בעוד שברור שלא תפעל כך נגד המשפחה העיראקית. ההסבר שסיפקו בעבר אנשי הפיקוח של עיריית ת"א לאפליה מוזרה זאת:שכני העיראקי הוא "איש מדינה".
ככל הנראה, על פי רון חולדאי, שעל פי התקשורת נושא את עיניו לראשות מפלגת העבודה ולראשות ממשלת ישראל, "איש מדינה" הוא מעמד נפרד ובעל זכויות יתר לעומת אזרח.
אודה אם תוכלי לסייע בהבאת אפליה חסרת פשר זאת לקיצה. העניין דחוף, שכן העירייה מאיימת בהרס ופינוי האוהל שלי בתאריך ה-01 ליוני, 2017.
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א
נ.ב.
יש לציין:
א) מעולם לא הוצא נגדי צו פינוי ו/או צו הריסה כדין.
ב) למרות בקשות חוזרות במשך חודשים, לא נמסרה לי עד היום כל החלטה שיפוטית חתומה ומאושרת כדין, כנדרש לצורך אכיפה.
ג) העירייה מתחזה כמבצעת עלי החלטה בתיק שאינני צד בו (עתירת דרי רחוב שעניינה סיוע בדיור – אולם אני מעולם לא ביקשתי סיוע כלשהו בדיור מרשות כלשהי), ואינו נוגע כלל לעניין זכות המחאה.
ד) העירייה גם נמנעת מכל התייחסות להנחיות היועץ המשפטי לממשלה לגבי קיום אוהלי מחאה.
לכן, יש לראות בפעולות העירייה אכיפה שרירותית, גחמנית ובררנית, המתחזה לפעולה חוקית. התנהלות זאת הופכת את שלטון החוק לחוכא ואטלולא.


2017-05-25 לורי שם-טוב ומוטי לייבל: בית המשפט העליון נתפס על חם מסלף החלטות ותיקים, משבש הליכי משפט

לורי שם-טוב ומוטי לייבל: בית המשפט העליון נתפס על חם מסלף החלטות ותיקים, משבש הליכי משפט
כאן - פברוקים בבית המשפט העליון בערר המעצר של מוטי לייבל על ידי כפל תיקים וכפל החלטות של השופטת ענת ברון.  וכרגיל - בצירוף חיסיון מפוברק על תיק וכתבים מפוברקים.
ובערר המעצר של לורי שם-טוב בבית המשפט העליון: כפי שהיה ברור מראש, הסנגור הציבורי החיצוני עו"ד יהונתן רבינוביץ' לא העיז להזכיר במילה אחת את ההונאה שבכפל כתבי האישום בבית המשפט המחוזי. זאת  - למרות שהמעצר ללא הקראה כדין היה הטיעון המרכזי שלו בערר...  ההונאה בבית המשפט המחוזי התבצעה תוך שיתוף פעולה של השופט בני שגיא והתביעה. כתב אישום אחד נרשם בתיק נט-המשפט, וכתב אישום אחר ניתן לנאשמים ופורסם בתקשורת. השופט בני שגיא רשם הקראה כביכול על סמך מסירת כתב אישום מפוברק לנאשמים במעצר... 
במסגרת "ירידת הפורמליזם ועלייה בערכים" נוצרה מערכת משפט ייחודית, בה לשופטים מותר לעסוק בהונאה על כס המשפט, ללא מורא הדין, ועורכי דין מפחדים להזכיר את ההונאות בבתי המשפט... ההונאות והפברוקים בולטים במיוחד בתיקים הפליליים של פעילי מחאה מחד, ובתיקים הנוגעים לשחיתות השלטונית מאידך.  מובן מאליו שכוונת ההונאות והפברוקים בשתי קבוצות תיקים אלה הפוכה לחלוטין.
בתי המשפט של מדינת ישראל חדלו לפעול כבתי משפט שבכתב (COURTS OF RECOFRD) - שכן הם משבשים בשיגרה את הכתבים וההליכים. תופעות אלה טיפוסיות לבתי משפט בלתי כשירים ו/או מושחתים.
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/05/2017-05-25.html 


תמונות: מערכת המשפט עורכת משפט ראווה על מוטי לייבל ולורי שם-טוב. שופטת בית המשפט העליון ענת ברון מסלפת כתבי בית דין ומשבשת הליכי משפט.
________

מאהל המחאה ת"א, 25 למאי - ההליכים והתיקים הנוגעים למוטי לייבל ולורי שם-טוב ממשיכים לייצר תיעוד ייחודי לאי-כשירותם ו/או שחיתותם של בתי המשפט בישראל - מבית המשפט השלום ת"א, דרך בית המשפט המחוזי ת"א, ועד לבית המשפט העליון.

ערר המעצר של מוטי לייבל
ביום שבת 13 למאי, 2017, הגישו עו"ד ורדה שטיינברג ועו"ד ירון מידן בקשת ערר דחופה לשחרורו של מוטי לייבל ממעצר בלתי חוקי, בטענה שלא התקיימה הקראה כדין ולא נמסר חומר החקירה בתום 30 ימי מעצר מיום הגשת כתב האישום. לפי סעיפים 24 ו 60 לחוק המעצרים. באותו יום, שבת 13 למאי, 2017, התיק התקבל בבית המשפט העליון על ידי השופטת התורנית ענת ברון.

תמונה: בקשה בהולה ביותר לשחרור העצור מוטי לייבל,שהוגשה ביום 13 למאי, 2017 בבית המשפט העליון.
___________

בדיקת הכתבים הנוגעים לערר מראה ששופטת בית המשפט העליון ענת ברון יצרה שני תיקים ובהם החלטות כפולות ושונות לגבי אותו ערר: עסקה בשיבוש הכתבים וההליכים - הונאה על כס המשפט.

א) התיק המקורי - מוטי לייבל נ מדינת ישראל (בש"פ 4278/17) - ובו ההחלטה "הקצרה", שדחתה את הערר בנימוקים טכניים על העדר מסמכים - והומצאה לבאי כוחו של מוטי לייבל
בתיק המקורי נתנה השופטת ענת ברון החלטה קצרה שדחתה את הערר מטעמים טכניים, והחלטה זאת היא שנשלחה לבאי כוחו של מוטי לייבל.
החלטה
לבקשה לא צורפו מסמכים כלל, אף לא החלטה כלשהיא. מכל מקום, טענות המופנות כלפי חוקיות המעצר מכוח סעיף 60 לחוק המעצרים שאליו מפנה המבקש, יש להביא תחילה בפני הערכאה הדיונית. ככל שלמבקש טענות בנוגע לאופן הטיפול בבקשתו, גם בעניין זה שומה עליו להקדים ולפנות לבית המשפט המחוזי.
לפיכך אין מקום לבקשה כפי שהוגשה והיא נדחית. ניתנה היום, י"ח באייר (מוצ"ש) התשע"ז (‏13.5.2017).שופטת ענת ברון
 
http://elyon1.court.gov.il/files/17/780/042/G01/17042780.G01.pdf

התיק בו נרשמה החלטה זאת הופיע במערכת האלקטרונית של בית המשפט העליון רק אתמול, יום רביעי, 24 למאי, 2017, והוא פתוח לציבור.

תמונות: מוטי לייבל נ מדינת ישראל (בש"פ 4278/17) - התיק הופיע במערכת התיקים רק ביום 24 למאי, 2017, ובו נרשמה ההחלטה הקצרה, הבלתי מנומקת של השופטת ענת ברון. בתיק זה נתנה כביכול החלטה ביום 13 למאי, לפני הגשת בקשה ביום 14 למאי. תיק זה נובע כביכול מתיק בית המשפט המחוזי (פ 014615-04-17).
_____


ב)
התיק המפוברק - פלוני נ מדינת ישראל (בש"פ 3912/17) - ובו ההחלטה "הארוכה", שנרשמה בתיק בית המשפט המחוזי, אך לא הומצאה לבאי כוחו של מוטי לייבל.
בתיק המפוברק נתנה השופטת ענת ברון החלטה ארוכה ומנומקת, מטעמים אחרים לגמרי מאלה שניתנו בהחלטה "הקצרה" המקורית.

בתיק המפוברק, נתנה כביכול ההחלטה ביום שישי, 12 למאי, 2017, כלומר לפני הגשת הבקשה... ועל התיק כולו הופעל חיסיון מפוברק, ללא בסיס בדין.


סיכום
  • בית המשפט העליון הוציא במקור החלטה קצרה, שדחתה את בקשת הערר של מוטי לייבל מטעמים טכניים. החלטה זאת הומצאה לבאי כוחו של מוטי לייבל, אבל לא נרשמה בבית המשפט המחוזי, והיא מופיעה בתיק פתוח לציבור.
  • בית המשפט העליון פיברק אח"כ החלטה "מנומקת" שניתנה לכאורה ביום 12 למאי בתיק חסוי, והחלטה זאת נרשמה בתיק הליך המעצרים של בית המשפט המחוזי, אך לא הומצאה אותה למוטי לייבל ולא לבאי כוחו עו"ד ורדה שטיינברג ועו"ד ירון מידן.
  • הכתבים בכללותם מצביעים על אי-תקינות וחוסר יושרה בכתבי וההליכים של בית המשפט העליון, ומציגים את בית המשפט העליון של מדינת ישראל כבית דין בלתי כשיר בעליל.
  • הכתבים גם משקפים שיבוש הליכים חמור והונאה בבית המשפט העליון בעניינים הנוגעים לחירות האדם. זאת - לאחר שבית המשפט העליון הכריז על "מהפכה חוקתית" נבובה על יסוד חירות האדם.

לורי שם-טוב: ערר בבית המשפט העליון ביום ב' - צפו לפעלולים...
יותר מ 30 ימים מאז הגשת כתב האישום ולא בוצעה עדיין הקראה כדין. הראיות מצביעות על שיבוש הליכי משפט בתביעה פלילית תוך שיתוף פעולה הדוק של התביעה והשופט בני שגיא.  ניתן לצפות לפעלולים ולוליינות משפטית הן מצד בא כוחה של לורי שם-טוב והן מצד השופט עוזי פוגלמן - שכן, כידוע, אסור בבתי המשפט של מדינת ישראל לטעון שיבוש הליכי משפט על ידי שופט... ניחוש? פוגלמן ימצא שהטענות נוגעות לעניינים פרוצדורליים ולא מהותיים (כגון פרסום כתב אישום מפוברק והמצאתו כביכול לנאשמים, שיבוש רישום "הקראה" בנט-המשפט, שיבוש פרוטוקול על ידי רישום כוזב של "קריאה" של כתב האישום המפוברק על ידי הנאשמים כ"הקראה" כביכול, חיסיון מפוברק, וכו'), לחילופין, ימצא שהמצב כולו משקף "ירידת הפורמליזם ועלייה בערכים"!  קרוב לוודאי שהתקשורת, שהתנהלה כשופר הפרקליטות לגבי אישומים כוזבים של "סחטנות באיומים" לא תכסה את הדיון כלל...


תמונות:  שופט בית המשפט העליון עוזי פוגלמן - צפו לפעלולים!
____
מאהל המחאה ת"א, 20 למאי - ביום ב' הקרוב נקבע דיון בבית המשפט העליון בערר של לורי שם-טוב על מעצרה במשך יותר מ-30 יום ללא הקראת כתב אישום.
ניתן לצפות לדיון מעניין במיוחד:
א) בא כוחה של לורי, עו"ד יהונתן רבינוביץ יתפתל בכדי לא לטעון בבית המשפט העליון שיבוש הליכים וכתבי בית דין (כתב האישום) על ידי התביעה בשיתוף פעולה הדוק עם השופט בני שגיא. כי זה אסור (ראו עניין שטנגר). [1]
ב) מה בית המשפט העליון יאמר בעניין שני כתבי אישום והקראה ללא הקראה ? ניתן לצפות לפעלולים ולוליינות משפטית של עוזי פוגלמן - במטרה להכשיר את השרץ מן התורה...
ניתן לנחש שפוגלמן ימצא שהטענות נוגעות לעניינים פרוצדורליים ולא מהותיים (כגון פרסום כתב אישום מפוברק והמצאתו כביכול לנאשמים, שיבוש רישום "הקראה" בנט-המשפט, שיבוש פרוטוקול על ידי רישום כוזב של "קריאה" של כתב האישום המפוברק על ידי הנאשמים כ"הקראה" כביכול, חיסיון מפוברק, וכו'), לחילופין, ימצא שהמצב כולו משקף "ירידת הפורמליזם ועלייה בערכים"!
כרגיל - יתנהל דיון על סמך "הזמנה לדיון" שהיא מסמך אלקטרוני מתכלה מעצמו, לדיון לא יהיה פרוטוקול חתום, ותונפק החלטה, "כפוף לשינויי עריכה ונוסח", שתומצא כביכול, בלתי חתומה ובלתי מאומתת...


תמונות: לורי שם טוב נ מדינת ישראל (4105/17) בבית המשפט העליון - רישומי אירועים ובקשות במערכת גישת הציבור.
___________ 
כנהוג בבית המשפט העליון - כבר עכשיו נראים הרישומים לגבי רשימת בקשות, רשימת אירועים משובשים - נפתח הליך ללא רישום הגשת כל מסמך.  אבל על פניות קודמות בעניינים דומים ענה הנשיא אשר גרוניס, שהרישומים המופיעים במערכת גישת הציבור הם "רישומים מזכירותיים פנימיים"...  אין ספק שמשקיפים בינלאומיים ימצאו התנהלות בית משפט מסוג זה בלתי כשירה בעליל.
קישורים
[1] 2015-03-02 שטנגר נ' לשכת עורכי הדין - מחוז תל אביב () בבית המשפט המחוזי ת"א - האם התבטאות של עורך דין כלפי שופטת, לפיה ביצעה עבירה פלילית של שיבוש הליכי משפט, מהווה עבירה משמעתית, גם כאשר הועלתה במסגרת בקשה לפסול את אותה שופטת?

משפט שדה על לורי שם טוב ומוטי לייבל - לאחר החשיפה - מקלטה של השחיתות הוא החוצפה!
שופטי מחוזי ת"א בני שגיא ואברהם היימן, ושופטת בית המשפט העליון ממשיכים לנהל הליכים הנוגדים את יסודות שימוע הוגן ופומבי.  ההצגה בכללותה נחזית כמשפט שדה. חיסיון מפורק על הליכים הנוגעים לשחיתות השלטונית בכלל, ושחיתות מערכת המשפט בפרט הפכו לשגרה. ההצהרות הנבובות של בית המשפט העליון על דבקותו בזכויות האדם, ו"המהפכה החוקתית" הנובעת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הם תעלולי יחצנות בלבד.  ועל כך אמר ההיסטוריון הרומי טקיטוס לפני כ-2000 שנה: לאחר שנחשפה, מקלטה של השחיתות הוא החוצפה! התקשורת, שהתגייסה כשופר הפרקליטות לפרסם טענות שווא על "סחטנות באיומים" וכתב אישום מפוברק, נאלמה דום לגמרי...
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/05/2017-05-17.html

Image may contain: 2 people, people smiling, closeup
 מערכת המשפט כבר קרסה: בית המשפט המחוזי ת"א בסיוע בית המשפט העליון מנהלים משפט שדה על לורי שם-טוב ומוטי לייבל.
_____ 
Image may contain: 1 person, smiling
תמונות: השופטים בני שגיא, אברהם היימן, ענת ברון - "שימוע הוגן ופומבי"? לא אצלנו!
__________
מאהל המחאה ת"א, 17 למאי - לורי שם-טוב ומוטי לייבל הם מהבולטים באנשי המחאה נגד שחיתות בתי המשפט לענייני משפחה, ובפרט נגד "חטיפת ילדים" מהוריהם - בפרט הורים עניים. עכשיו, פעולות הנקמנות של מערכת המשפט נגד לורי שם-טוב ומוטי לייבל מייצרים תיעוד מפורט של שחיתות מערכת המשפט... מערכת המשפט כבר קרסה ואיבדה כל ניסיון להיחזות כמקיימת את יסודות החוק. ועכשיו - מקלטה היחיד של השחיתות הוא החוצפה. התקשורת, שהתגייסה כשופר לטענות בדויות על "סחטנות באיומים", נאלמה עכשיו דום, ואינה מסקרת את הדיונים - פתוחים לציבור - בכלל!
א. בבית המשפט המחוזי ת"א - ת"פ בני שגיא
 
תמונות: מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14615-04-17) - תיק פלילי - פרוטוקול דיון מיום 14 למאי, 2017.  בני שגיא מתעלם בחוצפה מיסודות שימוע הוגן ופומבי, מנהל משפט שדה.  
_____
אצל בני שגיא:
  • אי אפשר לדעת מי מייצג את מי.
  • ומיהו בכלל עו"ד מבורך, המדבר בפתח הדיון, אבל לא נרשם כנוכח?
  • הפרוטוקול מתעד שליהי גוטמן אומרת לשגיא במפורש כבר בראשית הדיון שהוא פיברק "הקראה" בהליך פלילי, אבל שגיא פשוט מתעלם וממשיך בשלו.
  • שגיא היה שותף מלא להונאה של הפרקליטות במסירת כתב אישום אחד לנאשמים, ורשימת כתב אישום אחר בתיק בית המשפט. והוא מסרב לתקן הונאה זאת.
  • הפרוטוקול גם מתעד שדיון שנערך בדלתיים פתוחות, שוב נרשם בדלתיים סגורות.
ב. בבית המשפט המחוזי ת"א - מעצרים אברהם היימן
 
תמונות: מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14280-04-17) - תיק המעצרים - פרוטוקול דיון מיום 16 למאי, 2017.  אברהם היימן ממשיך להטיל חיסיון מפוברק העל התיק.  והמעצרים נמשכים כבר יותר מחדשיים.
_____ 
ג. ובינתיים - בסנגוריה הציבורית
No automatic alt text available.
תמונה: כתב מינוי סנגור ציבורי ללורי שם-טוב על ידי המתחזה לסנגור ציבורי מחוזי ת"א (בפועל) אלקנה לייסט.
________
התנהלות הסנגוריה הציבורית במשפט לורי שם-טוב ומוטי לייבל מעוררת דאגה חמורה.
עו"ד אלקנה לייסט הנפיק לבסוף כתב מינוי כדין (בערך) של סנגור ציבורי ללורי שם טוב ביום 08 למאי.
אולם, עו"ד אלקנה לייסט מתחזה לסנגור ציבורי מחוזי ת"א (בפועל) כבר שנים, בניגוד לדין. א) אין לא כתב מינוי על פי התקשיר בכלל, אפילו לא "בפועל". ב) על פי התקשיר מוגבל זמן המינוי בפועל, ומותר רק בזמן שמתנהל מכרז.
מה שעו"ד לייסט שהוא עשה במשפט זדורוב ובמשפט רפי רותם הוא הונאה על הנאשמים. לדוגמה: בתביעה הפלילית נגד רפי רותם הופיעו מספר עורכי דין כסנגורים ציבוריים חיצוניים ללא כתבי מינוי, ולא הגישו במשך שנתיים כל בקשה או תגובה (פרט לשינוי מועדי דיון) ...
פרופ' מוטה קרמניצר כתב בפרשת רומן זדורוב "התנהלות התביעה מפחידה". אמרתי לו "התנהלות הסנגוריה הציבורית מפחידה לא פחות". הוא ענה: "טוב שיש תחרות"... 
ד. בבית המשפט העליון - השופטת ענת ברון
התיק כולו נרשם "חסוי" תחת חיסיון מפוברק, כרגיל. מוטי לייבל נרשם כ"פלוני" ללא כל בסיס בדין.
ענת ברון מתייחסת לכתב האישום המפוברק - בן סס עמודים, ולא לכתב האישום האמתי (אותנטי) בן סס עמודים שנרשם בנט-המשפט. אבל הרי יש לה גישה לנט-המשפט...תמונות: מוטי לייבל (פלוני) נ מדינת ישראל (3912/17) - החלטה של השופטת ענת ברון מיום 12 למאי, 2017.
______
על תיק בית המשפט העליון כולו הוטל חיסיון מפוברק, ושמו של מוטי לייבל הוחלף ב"פלוני" שלו כדין. החלטה של השופטת ענת ברון, הדוחה את ערר מוטי לייבל על המשך המעצר, מתייחסת לכתב אישום בן 152 עמודים בלבד...
ואילו בהחלטה של המחוזי / פרוטוקול, מדובר על כתב אישום בן 163 עמודים...

Tuesday, May 23, 2017

2017-05-23 משטרת פ"ת, בתמיכת הפרקליטות ושופטי בימ"ש השלום, נחושה להפר את הזכויות "החוקתיות" של אזרחי ישראל!

משטרת פ"ת, בתמיכת הפרקליטות ושופטי בימ"ש השלום, נחושה להפר את הזכויות "החוקתיות" של אזרחי ישראל!
המשך התכתבות עם משטרת פתח-תקווה לגבי "מוצ"ש אצל היועמ"ש בפתח-תקווה"
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.com/2017/05/2017-05-23_23.html
 

____
 "לפיכך, הריני חוזר ומבקש תשובה ברורה וחד-משמעית: מניין הבסיס בדין של סמכותה של יומע"ש מחוז מרכז עליזה ארבל "לאשר" או שלא לאשר אירוע מחאה, שאינו הפגנה הדורשת רישיון, ושאינו מול או ליד ביתו של היועמ"ש אביחי מנדלבליט בפתח-תקוה?
 התנהלותה של משטרת פ"ת אמש לגבי איש בודד במחאה דוממת בכיכר, ומכתביה של יומע"ש מחוז מרכז עליזה ארבל היום מעלים חשש כבד שמשטרת פתח-תקוה, בתמיכת הפרקליטות ושופטי בית המשפט השלום פ"ת, נחושה בדעתה להפר זכויות "חוקתיות" של אזרחי מדינת ישראל – לעתים קרובות תוך הפעלת אלימות חמורה."
א) תשובת המשטרה על דרישה להבהרות לגבי מכתב עמום ודו-משמעי מהבוקר


ב) דרישה חוזרת להבהרת הבסיס בדין לסמכותה של יועמ"שית מחוז מרכז "לאשר" או לא לאשר אירוע בכיכר גורן בפתח-תקוה
_____
מוצ"ש אצל היועמ"ש: תשובה עמומה ודו-משמעית של משטרת ישראל, היכולה גם להיקרא כאיום באלימות
להלן פנייה לראש משטרת פ"ת, תשובה עמומה ודו-משמעית של משטרת ישראל, היכולה גם להיקרא כאיום באלימות, ודרישתי לתשובה ברורה וחד-משמעית.  לאחריהן, תיאור אירוע המחאה כפי שפורסם.  המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט פותחת דף חדש בתולדות המשטר בישראל! שיתוף פעולה מתואם של היועמ"ש, המשטרה, התביעה, והשופטים בדיכויים תוך אלימות של חופש הביטוי וחופש המחאה - זכויות "חוקתיות" של אזרחים שומרי חוק.
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/05/blog-post_23.html  

 

א) פנייה למפקד משטרת פ"ת ברק מרדכי מיום 21 למאי, 2017.
ב) תשובה עמומה ודו-משמעית של משטרת ישראל מיום 23 למאי, 2017.ג) דרישה לתשובה ברורה וחד-משמעית של משטרת ישראל מיום 23 למאי, 2017.


Details

כרגיל, נפגשים בשעה 19:00 בקפה רולדין, קניון גנים, רח' העצמאות.
המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט בפ"ת חייבת להימשך! 
המחאה נגד השחיתות השלטונית שוללת כל אלימות, פגיעה ברכוש, או ונדליזם. 
היועמ"ש אביחי מנדלבליט מעלים עין מעבריינות בכל זרועות השלטון - החל מבנימין ושרה נתניהו, דרך חברי כנסת, וכלה בשופטים, בכירים בפרקליטות ובמשטרה, שעסקו ועוסקים בעבריינות בעליל. לדוגמה:
* מנשה ארביב - "ראש האפ. בי. איי. הישראלי" - נתפס בלקיחת שוחד, תחילה ניסו לשכוח מכל העניין, ועכשיו מעמידים אותו למשפט מצועצע.
* השופט "בדימוס" יצחק כהן, נשיא בית המשפט המחוזי נצרת לשעבר, ומועמד לשופט בית המשפט העליון, נתפס בעבירות מין חמורות. ובית המשפט בשיתוף עם הפרקליטות ניהלו משפט דמי. 
* ראיות חדשות שוב מצביעות על קשרים בין רות דוד בהיותה פרקליטת מחוז ת"א, עו"ד רונאל פישר, ובכירים בפשע המאורגן (עמיר מולנר). ראיות קודמות הצביעו על קשרים בין רות דוד, עו"ד רונאל פישר ומשפחת אברג'יל. ברור שאין כוונה לחקור, ובוודאי שלא להעמיד לדין את רות דוד על התנהלותה כפרקליטת מחוז ת"א.

* מנדלבליט ושי ניצן מגינים עכשיו בבג"ץ על סמכותם לשבש עדות של עובד מדינה, אפילו במשפט רצח - בפרשת תצהיר דר' חן קוגל - בקיצור, המציאו דיברה חדשה - "ענה ברעך עד שקר"...
* ראיות חותכות מצביעות על הונאה במחשוב וועדת הבחירות, ומעלות חששות כבדים להונאות בחירות - אבל בית המשפט העליון דחה על הסף עתירות בעניין, ואין סיכוי לחקירת אמת.
* ראיות חותכות מצביעות על שיבוש חקירה, שיבוש התביעה ושיבוש הליכי משפט נגד רומן זדורוב - אבל היועמ"ש אביחי מנדלבליט מסרב להעביר לחקירה תלונות פליליות שהוגשו כדין נגד שוטרים, פרקליטים ושופטים שהיו מעורבים בהונאה מתועבת זאת. דיראון למדינת ישראל! בפרשה זאת כתב פרופ קרמניצר: ""ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה. כשמצרפים לכך את עמדת בית המשפט העליון והתנהלות היועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות, אנו נותרים עם מערכת משפטית שמגִנה בעיקר על עצמה".
בשלב הנוכחי, כשההתנהלותו של מנדלבליט גוררת מחאה ציבורית, ובצדק, מנדלבליט מנסה לדכא את זכויות האזרח הבסיסיות בעזרת משטרת פ"ת... פרובוקציות, אלימות, חקירות כהטרדה של אזרחים שומרי חוק!
כבר בקיץ שעבר העיד שר המשפטים לשעבר, פרופ’ דניאל פרידמן בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת - "לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה יאמר המדינה זה אני. הוא לא יכול לקבוע למדינה מה החוק, לסתום למדינה את הפה, ולא לאפשר לה לומר את דעתה..." 
פרופ' ירון זילכה אמר: "חבורה של עבריינים השתלטה על המדינה"...
התשובה: סרבנות אזרחית בלתי אלימה!
שימו לב: 
א) מסיבת רחוב זאת אינה "הפגנה" ואין נדרש לה כל רישיון על פי החוק! (אין דבר כזה "אישור" להפגנה). 
ב) מסיבת רחוב זאת גם אינה כפופה ל"הסכמות" סודיות ("סגרנו") של המשטרה עם "נציגים המובילים".
ג) מסיבת רחוב זאת אינה מיוצגת על ידי עו"ד דניאל חקלאי, עו"ד סיגלית קסלר, עו"ד עזר מבורך, או כל עו"ד אחר!
ד) מסיבת רחוב זאת אינה קשורה ואינה תומכת בכל מפלגה שהיא!


מוצ"ש אצל היועמ"ש: תשובה עמומה ודו-משמעית של משטרת ישראל, היכולה גם להיקרא כאיום באלימות

מוצ"ש אצל היועמ"ש: תשובה עמומה ודו-משמעית של משטרת ישראל, היכולה גם להיקרא כאיום באלימות
להלן פנייה לראש משטרת פ"ת, תשובה עמומה ודו-משמעית של משטרת ישראל, היכולה גם להיקרא כאיום באלימות, ודרישתי לתשובה ברורה וחד-משמעית.  לאחריהן, תיאור אירוע המחאה כפי שפורסם.  המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט פותחת דף חדש בתולדות המשטר בישראל! שיתוף פעולה מתואם של היועמ"ש, המשטרה, התביעה, והשופטים בדיכויים תוך אלימות של חופש הביטוי וחופש המחאה - זכויות "חוקתיות" של אזרחים שומרי חוק.
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/05/blog-post_23.html  

 

א) פנייה למפקד משטרת פ"ת ברק מרדכי מיום 21 למאי, 2017.
ב) תשובה עמומה ודו-משמעית של משטרת ישראל מיום 23 למאי, 2017.ג) דרישה לתשובה ברורה וחד-משמעית של משטרת ישראל מיום 23 למאי, 2017.

Details

כרגיל, נפגשים בשעה 19:00 בקפה רולדין, קניון גנים, רח' העצמאות.
המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט בפ"ת חייבת להימשך! 
המחאה נגד השחיתות השלטונית שוללת כל אלימות, פגיעה ברכוש, או ונדליזם. 
היועמ"ש אביחי מנדלבליט מעלים עין מעבריינות בכל זרועות השלטון - החל מבנימין ושרה נתניהו, דרך חברי כנסת, וכלה בשופטים, בכירים בפרקליטות ובמשטרה, שעסקו ועוסקים בעבריינות בעליל. לדוגמה:
* מנשה ארביב - "ראש האפ. בי. איי. הישראלי" - נתפס בלקיחת שוחד, תחילה ניסו לשכוח מכל העניין, ועכשיו מעמידים אותו למשפט מצועצע.
* השופט "בדימוס" יצחק כהן, נשיא בית המשפט המחוזי נצרת לשעבר, ומועמד לשופט בית המשפט העליון, נתפס בעבירות מין חמורות. ובית המשפט בשיתוף עם הפרקליטות ניהלו משפט דמי. 
* ראיות חדשות שוב מצביעות על קשרים בין רות דוד בהיותה פרקליטת מחוז ת"א, עו"ד רונאל פישר, ובכירים בפשע המאורגן (עמיר מולנר). ראיות קודמות הצביעו על קשרים בין רות דוד, עו"ד רונאל פישר ומשפחת אברג'יל. ברור שאין כוונה לחקור, ובוודאי שלא להעמיד לדין את רות דוד על התנהלותה כפרקליטת מחוז ת"א.

* מנדלבליט ושי ניצן מגינים עכשיו בבג"ץ על סמכותם לשבש עדות של עובד מדינה, אפילו במשפט רצח - בפרשת תצהיר דר' חן קוגל - בקיצור, המציאו דיברה חדשה - "ענה ברעך עד שקר"...
* ראיות חותכות מצביעות על הונאה במחשוב וועדת הבחירות, ומעלות חששות כבדים להונאות בחירות - אבל בית המשפט העליון דחה על הסף עתירות בעניין, ואין סיכוי לחקירת אמת.
* ראיות חותכות מצביעות על שיבוש חקירה, שיבוש התביעה ושיבוש הליכי משפט נגד רומן זדורוב - אבל היועמ"ש אביחי מנדלבליט מסרב להעביר לחקירה תלונות פליליות שהוגשו כדין נגד שוטרים, פרקליטים ושופטים שהיו מעורבים בהונאה מתועבת זאת. דיראון למדינת ישראל! בפרשה זאת כתב פרופ קרמניצר: ""ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה. כשמצרפים לכך את עמדת בית המשפט העליון והתנהלות היועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות, אנו נותרים עם מערכת משפטית שמגִנה בעיקר על עצמה".
בשלב הנוכחי, כשההתנהלותו של מנדלבליט גוררת מחאה ציבורית, ובצדק, מנדלבליט מנסה לדכא את זכויות האזרח הבסיסיות בעזרת משטרת פ"ת... פרובוקציות, אלימות, חקירות כהטרדה של אזרחים שומרי חוק!
כבר בקיץ שעבר העיד שר המשפטים לשעבר, פרופ’ דניאל פרידמן בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת - "לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה יאמר המדינה זה אני. הוא לא יכול לקבוע למדינה מה החוק, לסתום למדינה את הפה, ולא לאפשר לה לומר את דעתה..." 
פרופ' ירון זילכה אמר: "חבורה של עבריינים השתלטה על המדינה"...
התשובה: סרבנות אזרחית בלתי אלימה!
שימו לב: 
א) מסיבת רחוב זאת אינה "הפגנה" ואין נדרש לה כל רישיון על פי החוק! (אין דבר כזה "אישור" להפגנה). 
ב) מסיבת רחוב זאת גם אינה כפופה ל"הסכמות" סודיות ("סגרנו") של המשטרה עם "נציגים המובילים".
ג) מסיבת רחוב זאת אינה מיוצגת על ידי עו"ד דניאל חקלאי, עו"ד סיגלית קסלר, עו"ד עזר מבורך, או כל עו"ד אחר!
ד) מסיבת רחוב זאת אינה קשורה ואינה תומכת בכל מפלגה שהיא!