Monday, August 14, 2017

2017-08-15 מערכות מידע בלתי כשירות ו/או הונאתיות בוועדת הבחירות המרכזית? מה תפקידם של מר לזר דודוביץ ושופטי בית המשפט העליון?


מערכות מידע בלתי כשירות ו/או הונאתיות בוועדת הבחירות המרכזית: מה תפקידם של מר לזר דודוביץ ושופטי בית המשפט העליון?
בקשת חופש המידע נוספת הוגשה היום לוועדת הבחירות המרכזית.  הבקשה מבקשת:
א) תיעוד של כל מינוי כדין על פי התקשי"ר של מר לזר דודוביץ, ב) תיעוד של כל מעורבות של יושבי ראש הוועדה, שהם שופטי בית המשפט העליון, בעניינים הנוגעים לתקינות מערכות המידע וישרתן.
בקשה קודמת, והתשובות שניתנו עליה על דעתם של שלושה עורכי דין (אלעד נוה - ממונה חופש המידע, אורלי עדס - מנכ"לית, דין ליבנה - היועץ המשפטי, ועדת הבחירות המרכזית) מעלים חששות כבדים של הונאה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית. השב"כ, לעומת זאת, הסיר מעצמו כל אחריות לגבי מערכות המידע של הוועדה, ואף הציג את הוועדה כמי שעסקה בהונאה בתשובתה על הבקשה הקודמת על פי חוק חופש המידע.  ל"רשות הסייבר", הפועלת ללא בסיס ראוי בחוק,  אין כל חובה חוקית לגבי "סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו"... והתנהלותם של שופטי בית המשפט העליון שכיהנו כיושבי ראש הוועדה בעשור האחרון חסרת פשר.  הדו"ח הארבע שנתי, שהוגש ביוני 2017 למועצת זכויות האדם של האו"ם מסכם וממליץ: "התנהלות ועדת הבחירות המרכזית בראשות שופטי בית המשפט העליון כרוכה באי-כשירות או גרוע מכך.  יש לבצע תיקון יסודי של הוועדה. עד לתיקון ישרת הוועדה מן הראוי להימנע משימוש במערכות המידע הקיימות היום (לדוגמא - על ידי ניהול הבחירות בנייר).  מן הראוי להזמין משקיפים בינלאומיים לבחירותהכלליות." אין כל תחליף לעירנות הציבור בפיקוח על ישרת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו... המצב השורר היום בישראל, לנוכח אי כשירות ו/או שחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק הוא למעשה משבר חוקתי באומה ללא חוקה...

תמונה. עו"ד אורלי אדס, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית.
____


תמונה. נתניהו עם יורם כהן ונדב ארגמן בטקס חילופי ראש השב"כ, מאי 2016.
____
תל-אביב, 15 לאוגוסט - בקשה נוספת על פי חוק חופש המידע הוגשה היום לוועדת הבחירות המרכזית.  

מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית - תפקידם של מר לזר דודביץ ושופטי בית המשפט העליון
הבקשה שהוגשה היום מתמקדת בתיעוד של מינויו כדין ותפקידו של מר לזר דודביץ  - דמות מרכזית לגבי פיתוחן, הטמעתן והפעלתן של מערכות המידע של הוועדה, וכן תיעוד התנהלותם של שופטי בית המשפט העליון לגבי פיתוחן, הטמעתן והפעלתן של מערכות המידע של הוועדה.
הבקשה, כלשונה, מבקשת:
א. מינויו ותפקידו של מר לזר דודוביץ 
כל מסמך חתום ועשוי כדין, המתעד מינוי כדין על פי התקשי"ר של מר לזר דודוביץ לכל תפקיד אותו הוא ממלא היום ו/או מילא במהלך 10 השנים האחרונות בוועדת הבחירות המרכזית.הערה: תדפיסים בלתי חתומים ממערכות מידע של מחלקת כוח-אדם, המציינים דרגה ושכר אינם מהווים תיעוד מינוי כדין לעניין זה. 
ב. התנהלות יושבי ראש הוועדה לגבי תקינותן, אמינותן, אבטחתן, ישרתן ותפעולן של מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית 
כל מסמך חתום ועשוי כדין, המתעד התנהלות כלשהי של מי משופטי בית המשפט העליון, שכיהנו בתפקיד יושבי ראש וועדת הבחירות המרכזית במהלך 10 השנים האחרונות, לגבי דיון, בדיקה, בחינה, סקירה, ו/או דיווח לגבי תקינותן, אמינותן, אבטחתן, ישרתן ו/או תפעולן של מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית, כגון תכתובת, פרוטוקולים של ישיבות, וכו’, בין אם כמי שביקשו, כמי שקיבלו, ו/או כמי שהיו מעורבים ביצירתו של מידע מסוג זה


תמונה. בקשה על פי חופש המידע שהוגשה היום לוועדת הבחירות המרכזית.
____

על בקשה קודמת ניתנה תשובה שקרית של הוועדה, שהוכחשה על ידי  השב"כ
תשובת ועדת הבחירות המרכזית על בקשה קודמת על פי חופש המידע לקתה בחוסר ישרה כללי. אולם במיוחד חמור היה חלקה של התשובה שאמר: "המערכת נבדקה על ידי הרשות [הממלכתית לאבטחת מידע (רא"מ)/שב"כ - יצ] ואושרה על ידה".
השב"כ הכחיש את תשובת הוועדה מכל וכל: "השב"כ אינו גורם מנחה של הועדה ולפיכך גם אינו גורם מאשר למערכותיה".‬


  
תמונות: תשובת ועדת הבחירות המרכזית על פי חופש המידע אומרת, "המערכת נבדקה על ידי הרשות [הממלכתית לאבטחת מידע (רא"מ)/שב"כ - יצ] ואושרה על ידה." התשובה על הפניה לשב"כ אומרת: "השב"כ אינו גורם מנחה של הועדה ולפיכך גם אינו גורם מאשר למערכותיה".‬
____

עוד לפני קבלת תשובת השב"כ נחזתה תשובת הוועדה כהונאה
הבקשה על פי חופש המידע על ועדת הבחירות המרכזית ביקשה תיעוד לכך שמערכות המידע של הוועדה פותחו, נבדקו, מופעלות ומאובטחות כנדרש בדין ועל פי התקנים המחייבים. תשובת ועדת הבחירות המרכזית על הבקשה על פי חופש המידע כללה כמעט 200 עמודים. [3] יתרה מזאת, מתוך התשובה ברור ששלושה עורכי דין היו מעורבים בעריכתה של התשובה:
א) עו"ד אלעד נוה - הממונה על פי חוק חופש המידע.
ב) עו"ד אורלי עדס - מנכלית הוועדה.
ג) עו"ד דין ליבנה - היועץ המשפטי.

מיד עם קבלתה ובדיקתה של התשובה, נחזתה כשיקרית ומטעה - הונאה חמורה של משפטנים בכירים בשירות המדינה.  


יחד עם זאת, התשובה סיפקה מידע מעניין:
א) כביכול, ישרת המערכות (ומתוך כך, גם ישרת הבחירות הכלליות בשנים 2013, ו- 2015) תלויה בעובד מדינה  אחד - לזר דודוביץ. אבל למרות הבקשה המפורשת, לא סיפקה התשובה כל מסמך בחתימתו המאשש את ישרת המערכת (מאפיינים, בדיקה, קבלה, וכו') כנדרש בתקנים מחייבים.
ב) ללא כל תיעוד, כמבוקש, התשובה כללה את האמירה: 
"המערכת נבדקה על ידי הרשות [הממלכתית לאבטחת מידע (רא"מ)/שב"כ - יצ] ואושרה על ידה." אמירה זאת נחזתה מיד כחשודה.

שופטי בית המשפט העליון ששירתו כיושבי ראש הוועדה - בלתי כשירים, מושחתים ו/או מפירי אמונים
על פי החוק, שופט בית המשפט העליון משמש כיושב ראש הוועדה.  להלן רשימת השופטים שכיהנו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית משנת 2004 ועד היום:

• יעקב טירקל
• אסתר חיות


• חנן מלצר

השאלה המתבקשת מאליה היא - מהי מהות התנהלותם של שופטים אלה בתפקידם כיושבי ראש הוועדה. הבקשה שהוגשה היום מנסה לברר עניין זה לאשורו...

יחד עם זאת יש לזכור, ששופטי בית המשפט העליון עוסקים בשגרה בהונאות ופברוקים במערכת המידע של בית המשפט העליון (מאז 2002). יתרה מזאת, נשיאי בית המשפט העליון ומנהלי בתי המשפט החל באהרן ברק ובועז אוקון ניהלו את פיתוחה של מערכת נט-המשפט - מערכת מידע הונאתית בבתי המשפט המחוזיים והשלום.

לכן, העלמת עין, או שותפות לדבר עבירה של שופטי בית המשפט העליון בהונאות במחשוב ועדת הבחירות המרכזית אינם דבר שאינו מתקבל על הדעת.

יתרה מזאת, לקודמו של נדב ארגמן, יורם כהן, נשלחה פנייה דומה: הודעה על פריצה מבפנים של מערכת המידע של בית המשפט העליון בשנת 2002, ושיבוש/פברוק נרחב של הכתבים לאחר מכן.  תשובת השב"כ תחת יורם כהן לגבי מערכות המידע של בית המשפט העליון הייתה דומה להפליא לתשובת השב"כ עתה תחת נדב ארגמן לגבי מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית - השב"כ אינו אחראי על אבטחת מערכות המידע של בית המשפט העליון...

בנוסף ,יש לציין שבשני המקרים - ועדת הבחירות המרכזית, ובית המשפט העליון - סירבו הגורמים המתאימים (הוועדה והנהלת בתי המשפט) לענות: מי אחראי על אבטחת המערכות?

פרסומים בארה"ב ובישראל טוענים הונאת מחשבים רחבת ממדים בבחירות הכלליות בשנת 2015 
הבקשות על פי חופש המידע הוגשו לועדת הבחירות המרכזית לנוכח פירסומים שטענו שבבחירות הכלליות של 2015 בוצעה הונאת מחשבים חמורה:
הראשון שפירסם את החשדות להונאת בחירות בשנת 2015, היה הבלוג DAILY KOS בלוס אנג'לס, מספר ימים לאחר הבחירות.  בלוג זה הוא מהמשפיעים בארה"ב, והיה מקורב מאד לבית הלבן של אובמה.  המידע התפרסם כביכול בשם דיפלומט אמריקאי בדימוס. אבל הוא נקרא כצינור בלבד - אדם שלא סביר שהייתה לו הבנה וגישה ישירה לנתונים... תמונה: הפרסום בארה"ב בבלוג DAILY KOS מיד לאחר הבחירות בשנת 2015. [6]
______  

* מספר שבועות אח"כ, התחיל גם עו"ד דוד לוי בישראל לפרסם נתונים דומים מאד. כמו כן הגיש עתירה לבג"ץ, שנדחתה על הסף מחוסר מעמד.
תמונה: אחד מהפרסומים בישראל על ידי עו"ד דוד לוי, הטוענים הונאת מחשבים בבחירות 2015. [7]
____


הדמיון בין הפרסומים בארה"ב ובישראל מעלה את ההשערה ששניהם נבעו מאותו מקור. ומכיוון שעו"ד דוד לוי אינו מסתיר את קשריו עם השב"כ, היה מקום להשערה שגורמים בשב"כ, הם שהדליפו את הנתונים הן לאלה שפירסמו אותם בארה"ב, והן לעו"ד דוד לוי בישראל.

פתרונות זמניים לניהול הבחירות הכלליות הבאות: ניהול בנייר, משקיפים בינלאומיים
באין פתרון ממשי לבעיה, על הציבור לדרוש פתרונות זמניים לפחות לבחירות הכלליות הבאות, העלולות להתקיים מוקדם מן הצפוי.

פתרון נקודתי לבעיית ההונאה בתפקודה של ועדת הבחירות המרכזית יכול להיות עריכת בחירות בנייר.  הולנד מתכננת לחזור לבחירות על נייר בחודש מרץ 2017, מתוך חששות להפרעות וחוסר אמינות בבחירות ממוחשבות.

בנוסף, יש לשקול הזמנת משקיפים בינלאומיים. למשל, הארגון האירופי לביטחון ושיתוף פעולה (Organization for Security and Co-operation in Europe | OSCE) מקיים משרד למוסדות דמוקרטיים וזכויות האדם (Office for Democratic Institutions and Human Rights). גוף זה מתמחה בהצבת משקיפים על הבחירות הכלליות באומות שונות.

הונאות במחשוב הממשלתי - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז 
כבר דו"ח מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2013 מציין "חוסר ישרה במערכות המידע של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".

מאמר שפורסם בשנת 2015 בכנס האירופי למחשוב ממשלתי, בכפוף לבדיקת עמיתים כפולה (מחמת כותרתו יוצאת הדופן) אמר: "מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט במדינת ישראל - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?"

מאמר שהוגש לכנס האירופי למחשוב ממשלתי לשנת 2017 אומר: "מחשוב ממשלתי בישראל - שדרוג לעידן הפוסט-אמת".  המאמר סוקר את ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל בזרועות המשטר השונות.

שב"כ ומערכת המשפט היפוך תפקידים...
התופעה הנחזית כאן היא יוצאת דופן.  השב"כ נראה כמי ששומר על אמונים לחוקי מדינת ישראל. יתרה מזאת, השב"כ נחזה כמי שמתריע את אזרחי המדינה נגד אי-כשיורת ו/או הונאה חמורה והפרת אמונים של עורכי דין ושופטים בוועדת הבחירות המרכזית.
מצב זה אינו המצב רגיל כלל ועיקר.  פרשת קו 300, פרשת עיזאת נאפסו, ורצח רבין הצביעו על השב"כ כגוף הפועל מחוץ לחוקי מדינת ישראל ומעל לסמכותה של מערכת המשפט.

אין סיכוי לחקירת אמת ואכיפת החוק בעניין שלפנינו תחת היועמ"ש אביחי מנדלבליט 
כבר המידע שהתגלה עד עתה מעלה חשדות חמורים להתנהלות פלילית של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס, הממונה על פי חופש המידע אלעד נוה, היועץ המשפטי דין ליבנה, והאחראי על תפעול המערכות לזר דודוביץ. יחד עם זאת, ברור, שאין סיכוי ממשי לחקירת אמת ואכיפת החוק במקרה זה.  הניסיון מראה שהיועמ"ש אביחי מנדלבליט מונע בשיטתיות את אכיפת החוק על פקידי ממשל בכירים בכל זרועות המשטר.


תמונה:  הפגנה שגרתית במוצ"ש מול ביתו של היועמ"ש מנדלבליט, נגד אי-אכיפת החוק על פקידי ממשל בכירים.
____

משבר חוקתי באומה ללא חוקה 
ההונאה  במחשוב ועדת הבחירות המרכזית, והראיות להונאה בבחירות הכלליות של 2015, מערערות מיסודן את חוקיותן של הכנסת והממשלה הנוכחית.

יחד עם תופעות כגון השחיתות במערכת המשפט ואכיפת החוק, המצב שנוצר הוא למעשה משבר חוקתי באומה ללא חוקה. 

קישורים
[1] 2017-02-05 Shin-Bet response in re: IT systems of the Central Election Committee //

תשובת השב"כ בנידוןמערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית

[2] 2017-01-16 Allegation of computer fraud in the 2015 general election – Request for clarification of Shin-Bet standing relative to the Central Election Committee’s IT systems filed with Shin-Bet Head Nadav Argaman//
טענות לגבי הונאת מחשבים בבחירות הכלליות 2015 – בקשה להבהרת מעמד השב"כ לגבי מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית
 [3] 2017-01-12 Reply on FOIA Response (1/1214/16) by the Central Election Committee, in re: IT systems //
תגובה על תשובת ועדת הבחירות המרכזית על בקשה על פי חוק חופש המידע (1/1214/16) בנידון מערכות מידע
[4] 2017-02-05 Reply on Shin-Bet response in re: IT systems of the Central Election Committee - request for a paper, hand-signed response//

תגובה על תשובת השב"כ בנידוןמערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית – בקשה לתשובה על ניירבחתימת-יד


[5] 2017-02-06 Repeat urgent request for corrections Central Election Committee’s FOIA Response (‫‪1/1214/16‬‬), in re: Committee’s IT systems – development, validation, operation, security //
בקשה חוזרת דחופה לתיקון תשובת ועדת הבחירות המרכזית על בקשה (‫‪1/1214/16‬‬) על פי חוק חופש המידע לגבי מערכות המידע של הוועדה – פיתוח, וולידציה, הפעלה, אבטחה

[6] 2015-03-22 Israel: "massive late-evening jumps in voter turnout as evidence of fraud"    
[7] הונאת הבחירות (2015)- תוספת בוחרי הליכוד לא תואמת את אחוז המצביעים שפורסם ע"י וועדת הבחירות

Saturday, August 12, 2017

2017-08-12 עו"ד סיגלית קסלר - פעילת מחאה נגד השחיתות - מתבקשת לחוות דעה על ישרת בית המשפט העליון - או שחיתותו...

Joseph Zernik shared his photo.
1 hrTel Aviv
2017-08-12 עו"ד סיגלית קסלר - פעילת מחאה נגד השחיתות - מתבקשת לחוות דעה על ישרת בית המשפט העליון - או שחיתותו...
================
אמש פרסמתי פוסט על התנהלות המחאה. כתבתי שלדעתי ראוי ורצוי שיש קבוצות שונות ומוקדי העניין שלהן יכולים להיות שונים. יחד עם זאת, כתבתי, שיש לצפות שהקבוצות יתנהלו בצורה מתוקנת בתוך עצמן, ויתנהלו לפחות בשקיפות מינימלית בין הקבוצות השונות - לדוגמה בעניין מטרות ומקורות מימון.
בתגובה, כתבה עו"ד סיגלית קסלר: "והעיקר שיירשם פרוטוקול וכל הצעה לסדר תעלה להצבעה. חחחחחחחח זרררררררררניק מלך !!"
אני דווקא לא הזכרתי פרוטוקולים בכלל. אבל למיטב ידיעתי, הוקמו לאחרונה עמותה או שתיים על ידי קבוצות מחאה, והחוק מחייב עמותות לקיים פרוטוקולים, וגם להגיש את העתקיהם למשרד המשפטים... אז אני מקווה שעו"ד קסלר אינה מעודדת את אנשי המחאה להפר את החוק...
אבל כיוון שעו"ד סיגלית קסלר העלתה את עניין הפרוטוקולים, כיוון שהיא עורכת דין, כיוון שהיא גם פעילת מחאה נגד השחיתות, וכיוון שהיא גם הופיעה בענייני המחאה כבאת כוח (למראית עין) יחד עם עו"ד דניאל חקלאי בבג"ץ, ביקשתי את חוות דעתה בעניין פרוטוקולים בבית המשפט העליון:
עו"ד סיגלית קסלר, מה דעתך על העובדה שבבית המשפט העליון אין פרוטוקלים עשויים כדין באף דיון, זאת - גם לאחר ש:
א) בעקבות עתירה לבג"ץ נגד בית המשפט העליון, בית המשפט העליון הבטיח לכאורה בשנת 2008 לקיים את החוק בעניין...
ב) באותה שנה גם עבר בכנסת תיקון מיוחד לחוק בתי המשפט המחייב את בית המשפט העליון לנהל פרוטוקולים עשויים כדין.
כידוע: דיון ללא פרוטוקול הוא "דיון בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול" - או במילים אחרות - סוג של הצגה חסרת כל תוקף - נחשבת ברחבי העולם הנאור להונאה של שופטים... אז אולי תסבירי לאנשי המחאה את עמדתך בעניין??? האם יש לראות בשופטי בית המשפט העליון רמאים מושחתים??? האם יש לראות בשופטי בית המשפט העליון מי שעוסקים בזילות החוק, אם לא עבריינים, לאחר שהם מסרבים לקיים את התיקון לחוק בתי המשפט המחייב אותם לנהל פרוטקולים כדין??? או שמא את מנועה מלדבר על שחיתות, כשהיא נוגעת לשופטים ועורכי דין???
כמובן שזה די מצחיק, כש"התנועה להגינות שלטונית" מגישה בג"ץ נגד שר המשפטים, נשיא בית המשפט העליון, ומנהל בתי המשפט, וטוענת שהם פועלים כרמאים... זה כמו להגיש תלונה למאדאם, על כך שהיא מנהלת בית בושת... 
במילים אחרות: פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך הייתה עניין שולי בהשוואה למה שמתרחש בבית המשפט העליון כבר שנים. ואכן, בתגובה לתלונה עליה לנציב תלונות הציבור על השופטים, ורדה אלשייך טענה להגנתה: גם בית המשפט העליון מתנהל כך כל הזמן. ותגובת נציב תלונות הציבור על השופטים הייתה: "נתלתה באילן גבוה"...
בקיצור: השופטים ועורכי הדין הם קדקוד השחיתות השלטונית בישראל!
דו"ח שהוגש לאו"ם ביוני 2017 טוען: "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל".[3]
Sigalit Kesler
=קישורים=
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213609699578197&set=p.10213609699578197&type=3
[1] תיקון לחוק בתי המשפט: העליון ובתי הדין הרבניים יחויבו לתעד את הדיונים בפרוטוקול
השופט בדימוס יעקב טירקל סבור כי התיקון לחוק קנטרני ונובע ממניעים לא ענייניים: "זה כאילו לומר לשופטי העליון: 'ככה נהגתם כל השנים, לא ניהלתם פרוטוקול, עכשיו נראה לכם מה זה'. מן דווקא כזה"
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000361894
[2] פסק דין בעתירת התנועה להגינות שלטונית נ שר המשפטים, נשיא בית המשפט העליון ומנהל בתי המשפט (5122/06)
https://l.facebook.com/l.php…
[3] "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" - דו"ח הוגש לאו"ם
http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/06/2017-06-29.html
LikeShow more reactions
Comment
Comments
Sigalit Kesler
זרניק. אתה האיש שלי למשרת שר המשפטים
LikeShow more reactions
Reply
1
1 hr
Manage
Dani Carmi
לא ציבורי , ! אנא תן אפשרות שיתוף.
LikeShow more reactions
Reply54 mins
Manage
Joseph Zernik
לא מבין את זה - אצלי זה מסומן PUBLIC. אבל אתה יכול להעתיק ולשתף. לא מבין עד הסוף איך פייסבוק עובד.
LikeShow more reactions
Reply
1
52 mins
Manage
Joseph Zernik
הקטע המצחיק ביותר או העלוב ביותר, לדעתי, הוא תגובת השופט בדימוס טירקל - נוכל ידוע: "השופט בדימוס יעקב טירקל סבור כי התיקון לחוק קנטרני ונובע ממניעים לא ענייניים: "זה כאילו לומר לשופטי העליון: 'ככה נהגתם כל השנים, לא ניהלתם פרוטוקול, עכשיו נראה לכם מה זה'. מן דווקא כזה" - כלומר, בית המשפט העליון החליט שהדרישה שיתנהלו בישרה היא "חוק קנטרני", ולכן הם פטורים מלקיים את החוק... אני מכיר כמה חוקים אחרים שאני מחשיב "קנטרניים", ועל פי דוגמת בית המשפט העליון, אני פטור מלקיים אותם... 
LikeShow more reactions
Reply49 mins
Manage
Joseph Zernik
טירקל הנ"ל הוא גם זה שהיה "הבורר" בעניין השופטת הלה כהן, שנתפסה מפברקת פרוטוקולים בדיוניים. לאחר שנתפסה - בוטל המינוי שלה לשופטת. ובתגובה - טירקל הנוכל פסק לה פיצויים מוגדלים לכל ימי חייה. במקום שתעמוד לדין פלילי על עבירה חמורה - זכתה לפרס! כי השופטים שלנו מאמינים שזכותם להיות עבריינים.
LikeShow more reactions
Reply48 mins
Manage
Joseph Zernik
עו"ד סיגלית קסלר: "זרניק. אתה האיש שלי למשרת שר המשפטים" - זאת לא חוות דעת על התנהלות בית המשפט העליון וסירובם לקיים את החוק בעניין ניהול פרוטוקלים כדין לדיונים שלהם... (לגבי - אני כבר בטלן מוצהר כמעט 10 שנים, ואין לי כל כוונה לשנות מצב זה). Sigalit Kesler
LikeShow more reactions
Reply46 mins
Manage
Joseph Zernik
עו"ד סיגלית קסלר: לדעתי יש משהו מאד לא סביר בעניין, כשאנשים המציגים את עצמם כפעילים נגד השחיתות השלטונית, מסרבים לדבר על עניינים מהותיים בקשר לשחיתות השלטונית. לדוגמה: א) עו"ד סיגלית קסלר ועו"ד דוד לוי - מסרבים לדבר על שחיתות השופטים. ב) בדומה, עו"ד גונן בן-יצחק נתן תגובה משונה על אוסף מסמכים שנתתי לו (על פי בקשה שלו ושל זאב לביא) לגבי השב"כ ועורכי דין בכירים בוועדת הבחירות המרכזית. ולאחר שהעליתי תהייה אם זאת תגובה ראויה לפעיל מחאה, בני מאירי ענה: הוא לא יכול לדבר על זה כי הוא איש שב"כ בדימוס... לדעתי, הבעיה שם לא הייתה בקשר לשב"כ, אלא דווקא לגבי הונאה של עורכי דין בכירים: עו"ד אורלי עדס - מנכלית הוועדה, עו"ד דין לבנה - היועץ המשפטי לוועדה, ועו"ד אלעד נווה - הממונה על פי חופש המידע. בקיצור: לדעתי, אנשי מחאה צריכים להגדיר בבהירות ובשקיפות למי הנאמנות העליונה שלהם, ללשכת עורכי הדין, לשב"כ, או לחוקי מדינת ישראל... זהו עניין די בסיסי... Sigalit Kesler Benny Meiri
LikeShow more reactions
Reply26 minsEdited
Manage
Joseph Zernik
דווקא עניתי לגבי דעתי על שקיפות בקבוצות של ת"א ופתח תקווה לעיל.
LikeShow more reactions
Reply17 mins
Manage
Benny Meiri
לגבי פ"ת אם זו תשובתך זה נראה עלוב לוא היית בקבוצת הווטספ שלהם היית יודע יותר , נראה לי שלא שאלת ולא חקרת . לגבי אנשי שב"כ (גילוי נאות הייתי בתפקיד בכיר בצה"ל ובכלל לא מקורב לעניני שב"כ ) כל אירגון שמהותו חסויה בעיקר אירגוני בטחון ומודיעין החשאיות מוטלת על בעלי התפקידים גם אחרי עזיבתם את האירגון ולדעתי בצדק רב .
LikeShow more reactions
Reply10 mins
Manage
Joseph Zernik
אז אולי לא ראוי שאנשי שב"כ יציגו את עצמם כפעילי המחאה החברתית - אם הנאמנות העליונה שלהם היא לשב"כ ולא לחוקי מדינת ישראל... אבל כפי שציינתי, לדעתי, הסיבה לתשובה המוזרה של עו"ד גונן בן-יצחק לא הייתה קשורה להתנהלות השב"כ. נהפוך הוא! השב"כ אינו כפוף לחוק חופש המידע, אבל השב"כ ענה במהירות מירבית וביושר על פניה שלי. הבעיה שם הייתה שהשב"כ בעצם חשף הונאה של עורכי דין בכירים בוועדת הבחירות המרכזית. ולדעתי, הסיבה לתשובה המצחיקה של עו"ד גונן בן-יצחק הייתה - שהוא לא מוכן להתייחס להונאות של עורכי דין בשירות המדינה! לא "ארגון שמהותו חסויה" - אלא נאמנות עליונה ללשכת עורכי הדין!
LikeShow more reactions
Reply5 mins